Visitors before 2010:
127 335


free counters

Anzantras Name Of The Game


Benny 2009
 
 
 

Fakta om Benny

- Född/born 2002-05-03
- Benny bor i Stockholm hos familjen Lundgren.
- HD A
- ED UA (0)
- 66 cm
- Ögon UA vid 7,5 års ålder.
- Fulltandad med korrekt saxbett
- Mentalbeskriven med etta på skott
- Utställd med första pris (en gång vid 7,5 års ålder)

- Läs mer om kullen